Zaščita tiskarskih glav pred onesnaženjem na digitalnih Ink Jet tiskalnikih

13Maj '19

Zaščita tiskarskih glav pred onesnaženjem na digitalnih Ink Jet tiskalnikih

Problem

DCOMM 1100D Digitalni tiskalnik

Nečisti delci  na foliji povzročajo tako napake pri tisku kot tudi onesnažujejo same inkjet tiskarske glave. Prašni in drugi delci na tiskarskih glavah povzročijo slabo kvaliteto tiska in zahtevajo pogosto čiščenje. To pa skrajšuje življenjsko dobo tiskarske glave, kar pomeni da se zmanjšuje celotna učinkovitost in povečujejo proizvodni stroški.

Rešitev

Instalacija 500 mm  CYClean čistilnega sistema na tiskarskem stroju, pozicioniranega neposredno pred MemJet tiskarsko postajo na 200FPM zagotavlja čisto in elektrostatično razelektreno folijo pred vhodom v tiskarsko postajo in inkjet glave, kar predstavlja zmanjšanje ciklov čiščenja glav in izboljšanje kvalitete tiska.