Upogibanje (netkana vlakna)

13Maj '19

Upogibanje (netkana vlakna)

Problem

Kadar vlakna potujejo skozi keramična očesca in glavničke, se ustvarja elektrostatični naboj. Na nekaterih vlaknih povzroča medsebojno privlačnost ali odbijanje, zaradi česar se vlakna lomijo, to pa otežuje potek vlaken skozi očesca in glavničke. Prav tako lahko pride do neželenega zvijanja vlaken. Ti problemi, razen poškodb na strojih, povzročajo prevelike količine odpadnega materiala.

Rešitev

915 ionska palica se vgradi v neposredni bližini mesta, na katerem se pojavljajo težave. Ionizirani zračni tok preprečuje premikanje vlaken. Na ta način raste produktivnost in kvaliteta končnih proizvodov in se zmanjšuje količina odpadnega materiala.