Sitotisk

13Maj '19

Sitotisk

Problem

Na ¾ avtomatskih sitotiskarskih strojev elektrostatični naboj na podlagi kot je plastika povzroča številne težave:

  • Substrat se zlepi na sitotiskarsko ploščo
  • Nepravilno obnašanje substrata na poti v sušenje
  • Privabljanje nečistih delcev 

Rešitev

957 ionske zračne zavese se namestijo med vsako prijemalo. Na ta način se ustvari ionsko polje in omogoči substratu, da se sprosti od sita in sitotiskarske plošče.