Razelektritev transportnega traku & zalogovnika

13Maj '19

Razelektritev transportnega traku & zalogovnika

Problem

  • Elektrostatični naboj na produktih lahko povzroči, da se produkti lepijo na transportni trak
  • Ko produkti padajo v zalogovnik, se akumulira izredno visok elektrostatični naboj. To povzroča nabiranje prašnosti in elektrošoke pri operaterjih.

Rešitev

971 pulzna DC palica nameščena nad transportnim trakom in zalogovnikom, nevtralizira elektrostatični naboj. Produkti padajo v zalogovnik nekontaminirani. Produktivnost je izboljšana in elektrošoki eliminirani.