NEVARNOSTI POŽAROV, EKSPLOZIJ

Učinkovita elektrostatična razelektritev v eksplozivnih okoljih

 

V eksplozivnih okoljih je še posebej pomembno, da zaščitite materiale in stroje pred visokim elektrostatičnim nabojem. Iskre, ki nastanejo kot posledica elektrostatičnega naboja, lahko namreč  povzročijo požar ali eksplozijo!

 

S posebnimi merilnimi instrumenti merimo stopnje elektrostatičnega naboja v proizvodnjah in ponujamo prilagodljive in celovite rešitve za preprečevanje potencialnega iskrenja, požarov in eksplozij.