GENERIRANJE STATIČNE ELEKTRIKE

Laminacija plošč

IML dekoracija plastičnih kosov s pomočjo elektrostatične zlepitve

Elektrostatična zlepitev zaščitnega laminata na fleksibilne materiale